AZS İSO-12944-2-2014 Boyalar və laklar — Qoruyucu boya sistemləri vasitəsilə polad konstruksiyalarının korroziyadan qorunması. Hissə 2: Ətraf mühitin təsnifatı.

Annotation Preview

Bu polad konstruksiyaların məruz qaldıqları əsas ekoloji halların təsnifatından və bu ekoloji halların korroziya xüsusiyyətindən bəhs edir.
General information
Status: Active Change number: International classification code of standards (ICS): 87.020 Technical committee: AZSTAND Activated date: 01.07.2014 Pages count: 19 Language: az

Get this standard

Price 67.13 AZN

VAT 12.08 AZN


Sum 79.21 AZN

Add to cart