AZS 795-2014 (API RP 551-1993)  “Proses ölçmə cihazları” 

Annotation Preview

Bu tövsiyə olunan təcrübədə əhatə olunan cihazların quraşdırılması üçün prosedurlar bir çox təcrübədən keçmiş qurğuların qiymətləndirilməsinə əsaslanır. Onlar ən davamlı dəqiq nəticələr gətirən, praktik və təhlükəsiz olduğu sübut edilən quraşdırma təcrübələrini əks etdirir. Proses və ətraf mühitin mühafizəsi bölmə 6-da ümumiləşdirilmiş formada əhatə olunur. Tələb olunduqda, proses və ətraf mühitin qorunmasının xüsusi halları bölmə 2-5-də əhatə olunur.
General information
Status: Active Change number: 1 International classification code of standards (ICS): 17.120.10 Technical committee: ASMPDK Activated date: 08.12.2014 Pages count: 101 Language: az

Get this standard

Price 112.65 AZN

VAT 20.28 AZN


Sum 132.93 AZN

Add to cart