AZS ISO 9001-2020 Keyfiyyət idarəetmə sistemləri

Annotation Preview

Bu beynəlxalq standart o, hallarda keyfiyyəti idarəetmə sistemlərinə dair tələbləri müəyyənləşdirir ki, təşkilat müştəri, eləcə də müvafiq qanuni və tənzimləyici tələblərə cavab verən məhsul və xidmətləri davamlı qaydada istehsal etmək bacarığını göstərmək ehtiyacı duyur və keyfiyyəti idarəetmə sisteminin səmərəli tətbiqi vasitəsilə, onun təkmilləşdirməsi və müştəri, eləcə də müvafiq qanuni və tənzimləyici tələblərə uyğunluğun təmin edilməsi prosesləri də daxil olmaqla, istehlakçı məmnunluğunun artırılmasını öz qarşısına məqsəd qoyur.
General information
Status: Active Change number: International classification code of standards (ICS): 03.100.70 Technical committee: AZSTAND/TK 08 Activated date: 28.09.2020 Pages count: 52 Language: az

Get this standard

Price 266.22 AZN

VAT 47.92 AZN


Sum 314.14 AZN

Add to cart