AZS 821-3-2015 (İEC 60051-2:1984) Birbaşa təsirli və indikatorlu analoq-elektrik ölçmə cihazları və onların köməkçi hissələri. Hissə 3: Vattmetrlər və varmetrlər üçün xüsusi tələblər.

Annotation Preview

Bu standartın üçüncü hissəsi analoq displeyi olan birbaşa təsirli və indikatorlu vattmetrlərə və varmetrlərə tətbiq edilir.
General information
Status: Active Change number: International classification code of standards (ICS): 17.220.20 Technical committee: ASSİ Activated date: 10.02.2015 Pages count: 18 Language: az

Get this standard

Price 50.07 AZN

VAT 9.01 AZN


Sum 59.08 AZN

Add to cart