AZS ISO PAS 45005-2022 Peşə sağlamlığı və təhlükəsizliyi idarəetmə sistemləri – COVID-19 pandemiyası zamanı təhlükəsiz işləmək üzrə ümumi rəhbərlik

Annotation Preview

Bu sənəd işlə əlaqəli sağlamlığın, təhlükəsizliyin və rifah halının qorunması üçün COVID-19-dan irəli gələn risklərin idarə edilməsi üzrə rəhbəredici göstərişləri özündə ehtiva edir.
General information
Status: Active Change number: International classification code of standards (ICS): 13.100 Technical committee: AZSTAND/TK 08 Activated date: 07.02.2022 Pages count: 64 Language: az

Get this standard

Price 304.78 AZN

VAT 54.86 AZN


Sum 359.64 AZN

Add to cart