AZS 774-2014 (İEC 60445:2010) İnsan-maşın interfeysi. Markalanma və eyniləşdirilmə üzrə əsas və təhlükəsizlik prinsipləri. Avadanlıq birləşmələri , cərəyan keçırən damar birləşmələri və cərəyan keçirən damarın eyniləşdirilməsi.

Annotation Preview

Bu standart rezistor, əriyən qoruyucu, relelər, kontaktorlar, transformatorlar, fırlanma hərəkətli dəzgahlar kimi elektrik avadanlıqlarının birləşmələrinin, həmçinin lazım gəldikdə bu cür avadanlıqlar dəstinin (məsələn, qurğular) və müəyyən məqsədli cərəyan keçirən damarların markalanması və eyniləşdirilməsi üzrə tətbiq olunur. Bu standart həmçinin təhlükəsiz işi təmin etmək və nasazlığın qarşısını almaq məqsədilə cərəyan keçirən damarları müəyyən etmək üçün müvafiq rəng və ya hərfi-rəqəmli göstəricilərin istifadəsinə aid olan ümumi qaydaları özündə əks etdirir. Cərəyan keçirən damarların rəngləri və ya hərfi-rəqəmli göstəricilər kabel və ya kernlər, şin sistemi, elektrik avadanlıqları və qurğular üzrə tətbiq edilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.
General information
Status: Active Change number: International classification code of standards (ICS): 01.080.20 Technical committee: ASSİ Activated date: 08.12.2014 Pages count: 29 Language: az

Get this standard

Price 67.13 AZN

VAT 12.08 AZN


Sum 79.21 AZN

Add to cart