AZS 112-2003 Ət məhsullarının istehsalı.Termin və təriflər.

Annotation Preview

Bu standart ət məhsulları istehsalı sahəsindəki əsas anlayışların elm, texnika və istehsalatda tətbiq edilən termin və təriflərini müəyyən edir.
General information
Status: Active Change number: International classification code of standards (ICS): 01.040.67 Technical committee: “Azəryeyintisənaye” Elmi-Tədqiqat İnstitutu Activated date: 01.02.2004 Pages count: 26 Language: az

Get this standard

Price 67.13 AZN

VAT 12.08 AZN


Sum 79.21 AZN

Add to cart