AZS İSO-12944-5-2014 Boyalar və laklar — Qoruyucu boya sistemlərivasitəsilə polad konstruksiyalarının korroziyyadan müdafiəsi. Hissə 5: Qoruyucu boya sistemləri.

Annotation Preview

Bu standartda polad konstruksiyaların korroziyadan müdafiəsində ümumi şəkildə istifadə edilən boya sistemi və boya növləri təsvir olunur. Burada həmçinin müxtəlif ətraf mühit şəraitləri (bax ISO 12944-2), müxtəlif səth hazırlıqları (bax ISO 12944-1) və gözlənilən davamlılıq dərəcəsi üçün əlverişli olan boya sistemlərinin seçimi üçün göstərişlər təmin olunur. Boya sistemlərinin davamlılığı aşağı, orta və yüksək kimi təsnif olunur.
General information
Status: Active Change number: International classification code of standards (ICS): 87.020 Technical committee: AZSTAND Activated date: 01.07.2014 Pages count: 45 Language: az

Get this standard

Price 89.89 AZN

VAT 16.18 AZN


Sum 106.07 AZN

Add to cart