AZS 411-2010 SEMENT Hissə-1: Ümumi təyinatlı sementlərin tərkibi, spesifikasiyaları, qablaşdırılması, saxlanması, nəql edilməsi və uyğunluq meyarları

Annotation Preview

AZS 411-2010 (EN 197-1:2000) standartı biri birindən fərqlənən 27 ümumi təyinatlı sement növlərini və onların tərkib hissələrini müəyyən edir və spesifikasiyasını verir. Sementlərin hər birinin tərifi altı möhkəmlik sinfi daxilində onun istehsalı üçün lazımi tərkib hissələrin miqdar nisbətlərini əks etdirir.
General information
Status: Blocked Change number: 1 International classification code of standards (ICS): Technical committee: Activated date: 17.03.2010 Pages count: 30 Language: az
Substitutions

Previously

Withdrawn

əvəzinə AZS EN 197:1-2021

Now

Active

AZS 411-2010

Get this standard

Price

VAT


Sum

Add to cart