AZS ISO 19011-2022 İdarəetmə sistemlərinin auditinin

Annotation Preview

"Bu standart audit prinsipləri, audit proqramının idarə edilməsi və idarəetmə sisteminin auditinin keçirilməsi, həmçinin audit prosesində iştirak edən şəxslərin səriştəliliyinin qiymətləndirilməsi üzrə rəhbəredici göstərişlərdən ibarətdir. Bu fəaliyyətlər audit proqramını idarə edən şəxsi (şəxsləri), auditorları və audit qruplarını özündə ehtiva edir."
General information
Status: Active Change number: 1 International classification code of standards (ICS): 03.100.70 Technical committee: (AZSTAND/TK 08) Activated date: 27.07.2022 Pages count: 77 Language: az
Substitutions

Previously

Withdrawn

AZS ISO 19011-2014 əvəzinə

Now

Active

AZS ISO 19011-2022

Get this standard

Price

VAT


Sum

Add to cart