AZS İSO 11465-2014 Torpağın keyfiyyəti - Quru maddələrin kütlə payının və nəmliyin kütlə nisbətinin qravimetrik üsulla təyini.

Annotation Preview

Bu beynəlxalq standart qravimetrik üsulla quru maddələrin kütlə payının və nəmliyin kütlə nisbətinin müəyyən edilməsinin metodunu təyin edir.
General information
Status: Active Change number: International classification code of standards (ICS): 13.080.20 Technical committee: AZSTAND/TK-09 Activated date: 01.08.2014 Pages count: 10 Language: az

Get this standard

Price 33.00 AZN

VAT 5.94 AZN


Sum 38.94 AZN

Add to cart