AZS 636-2012 Yol nəqliyyatı. Ekoloji siniflər

Annotation Preview

Bu standart işlənmiş qazların tullantılarına dair ГОСТ 31286 üzrə M və N kateqoriyalı mexaniki nəqliyyat vasitələrinin ekoloji siniflərini təyin edir.
General information
Status: Active Change number: 1 International classification code of standards (ICS): 13.040.50 Technical committee: AZSTAND/TK 19 Activated date: 01.08.2012 Pages count: 26 Language: az

Get this standard

Price 67.13 AZN

VAT 12.08 AZN


Sum 79.21 AZN

Add to cart