AZS İSO 14001-2021 Ətraf mühiti idarəetmə sistemləriTələblər və istifadə üzrə rəhbəredici göstərişlər

Annotation Preview

Bu standart təşkilatın öz ətraf mühit performansını artırması üçün tətbiq edə biləcəyi ətraf mühiti idarəetmə sisteminə tələbləri müəyyən edir. Bu standart davamlılığın ətraf mühit komponentinə töhfə verəcək, ətraf mühit üzrə öhdəlikləri sistemli bir şəkildə idarə etmək istəyən təşkilatların istifadəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.
General information
Status: Active Change number: International classification code of standards (ICS): 03.100.70 Technical committee: AZSTAND/TK-08 Activated date: 16.07.2021 Pages count: 63 Language: az

Get this standard

Price 266.22 AZN

VAT 47.92 AZN


Sum 314.14 AZN

Add to cart