AZS 111-2003 Qənnadı məmulatlarının istehsalı. Termin və təriflər.

Annotation Preview

Bu standart qənnadı məhsulları istehsalı sahəsindəki əsas anlayışların elm, texnika və istehsalatda tətbiq edilən termin və təriflərini müəyyən edir.
General information
Status: Active Change number: International classification code of standards (ICS): 01.040.67 Technical committee: “Azəryeyintisənaye” Elmi-Tədqiqat İnstitutu Activated date: 01.02.2004 Pages count: 29 Language: az

Get this standard

Price 78.51 AZN

VAT 14.13 AZN


Sum 92.64 AZN

Add to cart