AZS ISO 37001-2021 (Active) Rüşvətxorluğa qarşı idarəetmə sistemləri Təlimatlarla bağlı tələblər

Annotation Preview

Bu sənəd rüşvətxorluğa qarşı idarəetmə sisteminin yaradılması, tətbiqi, həyata keçirilməsi, təhlili və təkmilləşdirilməsi üzrə tələbləri və təlimatları müəyyən edir. Bu sənəddə, təşkilatların fəaliyyəti ilə bağlı təşkilatın adından və ya öz şəxsi maraqları üçün fəaliyyət göstərən təşkilat heyəti tərəfindən alınan rüşvət, təşkilatın onun fəaliyyəti ilə əlaqədar olan biznes tərəfdaşları tərəfindən rüşvətin alınması, - birbaşa və ya dolayı yolla alınan rüşvət (məsələn, üçüncü şəxs tərəfindən təklif olunan və ya qəbul edilmiş rüşvət) əks etdirilir.
General information
Status: Active Change number: International classification code of standards (ICS): 03.100.01 Technical committee: AZSTAND Activated date: 30.04.2021 Pages count: 71 Language: az Is it a reference standard?: No

Get this standard

Price 320.30 AZN

VAT 57.65 AZN


Sum 377.95 AZN

Add to cart