AZS ISO 12944-8-2014 (Active) Boyalar və laklar — Qoruyucu boya sistemləri vasitəsilə polad konstruksiyaların korroziyyadan qorunması. Hissə 8: Yeni iş və texniki xidmət üzrə spesifikasiyaların işlənib hazırlanması.

Annotation Preview

Bu standart qoruyucu boya sistemlərindən istifadə etməklə polad konstruksiyaların korroziyadan qorunması üzrə spesifikasiyaların işlənib hazırlanmasından bəhs edir. O, emalatxanada və ya sahədə yeni iş və texniki xidmətlə bağlıdır və həmçinin ayrı-ayrı komponentlərin korroziyadan qorunmasına tətbiq edilir.
General information
Status: Active Change number: International classification code of standards (ICS): 87.020 Technical committee: AZSTAND Activated date: 01.07.2014 Pages count: 50 Language: az Is it a reference standard?: No

Get this standard

Price 89.89 AZN

VAT 16.18 AZN


Sum 106.07 AZN

Add to cart