AZS ISO 9001-2020 (Active) Keyfiyyət idarəetmə sistemləri

Annotation Preview

Bu standart o hallarda keyfiyyəti idarəetmə sisteminə tələbləri müəyyən edir ki, təşkilat: a) müştəri tələblərinə və tətbiq edilə bilən qanunverici və normativ tələblərə cavab verən məhsul və xidmətlləri davamlı şəkildə təmin etməklə bağlı öz qabiliyyətini nümayiş etdirməyə ehtiyac duyur; b) sistemin yaxşılaşdırılması, müştəri tələblərinə və tətbiq edilə bilən qanunverici və normativ tələblərə uyğunluğun təmin edilməsi üçün zəruri proseslər də daxil olmaqla, sistemi effektiv tətbiq etməklə müştəri məmnunluğunun artırılmasını qarşısına məqsəd qoyur. Bu standartın bütün tələbləri ümümi xarakter daşıyır və ölçüsündən, növündən, tədarük etdiyi məhsul və xidmətlərdən asılı olmayaraq istənilən təşkilatda tətbiq olunmaq üçün nəzərdə tutulub.
General information
Status: Active Change number: International classification code of standards (ICS): 03.100.70; 03.120.10 Technical committee: AZSTAND/TK 08 Activated date: 28.09.2020 Pages count: 52 Language: az Is it a reference standard?: Yes

Get this standard

Price 279.78 AZN

VAT 50.36 AZN


Sum 330.14 AZN

Add to cart