AZS EN 196-1-2008 (Active) Sementin sınaq üsulları. Möhkəmlik həddinin təyini.

Annotation Preview

Bu standart sement məhlulunun sıxılmada və əlavə olaraq əyilmədə möhkəmliyinin təyini üsuluna aiddir.
General information
Status: Active Change number: 1 International classification code of standards (ICS): 91.100.10 Technical committee: “Qaradağ Sement‖ ASC Activated date: 20.03.2008 Pages count: 40 Language: az Is it a reference standard?: No

Get this standard

Price 89.89 AZN

VAT 16.18 AZN


Sum 106.07 AZN

Add to cart