AZS ISO 45001-2021 (Active) Peşə sağlamlığı və təhlükəsizliyinin idarəetmə sistemləri.Tələblər və tətbiq üzrə rəhbərlik

Annotation Preview

Bu sənəd əmək sağlamlığı və təhlükəsizliyi (ƏST) idarəetmə sisteminin tələblərini müəyyənləşdirir və təşkilatların istehasalatda alınan zədələr və peşə xəstəliklərinin qarşısını almaqla təhlükəsiz və sağlam iş yerləri ilə təmin etməsi, o cümlədən onun PST fəaliyyətlərinin fəal şəkildə genişləndirilməsinə şərait yaratmaq məqsədilə onun istifadəsi üzrə təlimatlarla təmin edir.
General information
Status: Active Change number: International classification code of standards (ICS): 13.100 Technical committee: AZSTAND Activated date: 01.05.2021 Pages count: 63 Language: az Is it a reference standard?: No

Get this standard

Price 320.30 AZN

VAT 57.65 AZN


Sum 377.95 AZN

Add to cart