AZS ISO/IEC 27001:2022 (Active) İnformasiya Təhlükəsizliyi Təhlükəsizlik metodları İnformasiya təhlükəsizliyinin idarə edilməsi sistemləri. Tələblər

Annotation Preview

Bu standart təşkilat kontekstində informasiya təhlükəsizliyinin idarəetmə sisteminin yaradılması, tətbiq edilməsi, qorunub saxlanılması və davamlı olaraq təkmilləşdirilməsi üçün tələbləri müəyyən edir.
General information
Status: Active Change number: 1 International classification code of standards (ICS): 35.040 Technical committee: AZSTAND/TK-05 Activated date: 12.08.2022 Pages count: 26 Language: az Is it a reference standard?: No
Substitutions

Previously

Withdrawn

Get this standard

Price 239.26 AZN

VAT 43.07 AZN


Sum 282.33 AZN

Add to cart