Dəyişiklik № 1 AZS 498-2010 (Blocked) Oxşar məhsulun sertifikatlaşdırma sistemi.

Annotation Preview

Bu sənəd AZS Milli Sertifikatlaşdırma Sistemində fəaliyyət göstərən oxşar məhsulların sertifikatlaşdırma sisteminin (bundan sonra - OMS sistemi) strukturuna dair əsas tələbləri müəyyən edir və məhsulun sertifikatlaşdırılmasının aparılma qaydalarını tənzimləyir.
General information
Status: Blocked Change number: 1 International classification code of standards (ICS): 03.120.20 Technical committee: ARSMPDK Activated date: 24.06.2015 Pages count: 1 Language: az Is it a reference standard?: No

Get this standard