AZS ISO/IEC 17065:2014 (Blocked) Uyğunluğun qiymətləndirilməsi- Məhsulların,proseslərin və xidmətlərin sertifikatlaşdırmanı aparan orqanlara dair tələblər

Annotation Preview

Bu standart məhsulların, proseslərin və xidmətlərin sertifikatlaşdırılmasını aparan orqanların uyğunluğuna, birgə əməkdaşlığına və qərəzsizliyinə dair tələbləri ehtiva edir. Bu standarta uyğun olaraq fəaliyyət göstərən sertifikatlaşdırma orqanlarına bütün növ məhsulların, proseslərin və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması təklif edilməsinə ehtiyac yoxdur. Məhsulların, proseslərin və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması üçüncü tərəfin uyğunluğun qiymətləndirilməsi (müstəqil) orqanının fəaliyyətidir
General information
Status: Blocked Change number: 2 International classification code of standards (ICS): 03.120.20 Technical committee: ARSMPDK yanında Akkreditasiya xidməti Activated date: 22.12.2014 Pages count: 51 Language: az Is it a reference standard?: No
Substitutions

Previously

Now

Active

Get this standard