AZS ISO 14001-2021 (Active) Ətraf mühiti idarəetmə sistemləri. Tələblər və istifadə üzrə rəhbəredici göstərişlər

Annotation Preview

Bu standart təşkilatın öz ətraf mühit performansını artırması üçün tətbiq edə biləcəyi ətraf mühiti idarəetmə sisteminə tələbləri müəyyən edir. Bu standart davamlılığın ətraf mühit komponentinə töhfə verəcək, ətraf mühit üzrə öhdəlikləri sistemli bir şəkildə idarə etmək istəyən təşkilatların istifadəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.
General information
Status: Active Change number: International classification code of standards (ICS): 03.100.70 13.020.10 Technical committee: AZSTAND/TK-08 Activated date: 16.07.2021 Pages count: 63 Language: az Is it a reference standard?: Yes

Get this standard

Price 279.78 AZN

VAT 50.36 AZN


Sum 330.14 AZN

Add to cart