AZS ISO İEC 17025-2020 Sınaq və kolibirləmə laboratoriyalarının səlahətliliyinə dair ümumi tələblər

Annotation Preview

Bu standart laboratoriyaların səriştəliliyinə, qərəzsizliyinə və stabil fəaliyyət göstərməsinə dair ümumi tələbləri müəyyən edir.
General information
Status: Active Change number: International classification code of standards (ICS): 03.120.20 Technical committee: AZSTAND Activated date: 28.09.2020 Pages count: 49 Language: az
Substitutions

Previously

Withdrawn

Get this standard

Price 266.22 AZN

VAT 47.92 AZN


Sum 314.14 AZN

Add to cart