AZS 112-2003 (Active) Ət məhsullarının istehsalı.Termin və təriflər.

Annotation Preview

Bu standart ət məhsulları istehsalı sahəsindəki əsas anlayışların elm, texnika və istehsalatda tətbiq edilən termin və təriflərini müəyyən edir.
General information
Status: Active Change number: International classification code of standards (ICS): 01.040.67 Technical committee: “Azəryeyintisənaye” Elmi-Tədqiqat İnstitutu Activated date: 01.02.2004 Pages count: 26 Language: az Is it a reference standard?: No

Get this standard

Price 67.13 AZN

VAT 12.08 AZN


Sum 79.21 AZN

Add to cart