AZS 182-2005 (Active) Kənd təsərrüfatı texnikasının sınağı. Iqtisadi qiymətləndirmənin əsası və göstəriciləri.

Annotation Preview

Bu standart kənd təsərrüfatı texnikalarının (sonra maşın) traktorların, nəqliyyat vasitələrinin.özü hərəkət edən maşınların, mobil və stasionar texnoloji komplekslərin (sonra maşınlar kompleksi) iqtisadi göstəricilərini müəyyən etmək üçün əsasnamə və hesabat metodikasıdır.
General information
Status: Active Change number: 1 International classification code of standards (ICS): 65.060.01 Technical committee: Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi.Azərbaycan Dövlət Maşın Sınaq Stansiyası Activated date: 15.10.2005 Pages count: 8 Language: az Is it a reference standard?: No

Get this standard

Price 33.00 AZN

VAT 5.94 AZN


Sum 38.94 AZN

Add to cart