AZS 183-2005 (Active) Kənd təsərrüfatı texnikasının sınağı. İxtisaslaşmış maşınların iqtisadi qiymətləndirilməsi metodu.

Annotation Preview

Bu standart ayrı -ayrı əməliyyatları (əkən, kultivasiya və s.) yerinə yetirən ixtisaslaşmış kənd təsərrüfatı texnikalarının (sonra - maşınların) iqtisadi qiymətləndirilmələrinə dair göstəriciləri təyin etmək üsullarını müəyyənləşdirir.
General information
Status: Active Change number: 1 International classification code of standards (ICS): 65.060.01 Technical committee: Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi. Azərbaycan Dövlət Maşın Sınaq Stansiyası Activated date: 15.10.2005 Pages count: 14 Language: az Is it a reference standard?: No

Get this standard

Price 50.07 AZN

VAT 9.01 AZN


Sum 59.08 AZN

Add to cart