AZS 842-2015 (CAC/RCP1-2015) (Active) Qida gigiyenasının ümumi prinsipləri. Tövsiyə edilən beynəlxalq təcrübə kodeksi.

Annotation Preview

Bu standart, təhlükəsiz və istifadəyə yararlı olan qidanın istehsalı üçün zəruri şərtləri qoyaraq qida zəncirində istehsalın ilkin mərhələsindən başlayaraq son istehlakadək məhsulları müşayiət edir. Bu sənəd xüsusi sahələrdə istifadə edilən ixtisaslaşmış kodekslər üçün bünövrə strukturunu təşkil edir.
General information
Status: Active Change number: International classification code of standards (ICS): 67.020 Technical committee: AZSTAND/TK-07 Activated date: 24.12.2015 Pages count: 39 Language: az Is it a reference standard?: No

Get this standard

Price 89.89 AZN

VAT 16.18 AZN


Sum 106.07 AZN

Add to cart